top of page

RIJKSWATERSTAAT

Interdisciplinair. Illustratie. Abstract beeldende kunst.

2020

In samenwerking met Tonke Koppelaar voor RWS en HKU X

De jaarlijkse locatie bezoeken van Rijkswaterstaat op het gebied van infrastructuur en milieu stonden in het najaar van 2020 weer op het programma. Vanuit HKU X zijn Tonke en ik in contact gekomen met Rijkswaterstaat Utrecht. Vanuit hen de vraag "Wat gebeurt er als je vanuit andere ogen naar ruimte en infrastructuur kijkt?"

 

 

 

We leven in een wereld waarin verschillende belangen leiden tot verschillende visies. Binnen dit contrastrijke en diverse landschap zochten wij naar een manier om de beklemmende rol van Rijkswaterstaat te verbeelden. 

Met dit ontwerp willen we Rijkswaterstaat een ondersteuningsstool bieden om tijdens een gesprek met elkaar als organisatie of andere belanghebbende organisaties elkaar te begrijpen. En zo vanuit ieders eigen expertise elkaar te enthousiasmeren in het vinden van passende oplossingen in een belangenstrijd. 

Op de volgende website vind je meer informatie over de opdracht en de andere gebieden van Rijkswaterstaat. 

https://hkux.nl/ruimtewerk/

Welke positie kan Rijkswaterstaat innemen bij een belangenstrijd?

Zoals in het beeld naar voren komt bestaan de ruimtelijke werken uit verschillende materialen maar  hebben wel raakvlakken met elkaar, zo zijn ook de verschillend elementen uit dit gebied onlosmakelijk met elkaar verbonden; stad en buitengebied, monumenten en snelwegen, stilte en ruis. 

Een abstract beeld van het individu met een eigen visie binnen een beklemde structuur. Aan de structuur wordt aan alle kanten getrokken en je belandt in de spagaat. Naar welke stem moet ik luisteren? Moeten we denken aan de groene toekomst of gaan we voor technische innovatie? Of kan dit ook samen gaan? Het individu staat op een kruispunt. Wat is mijn eigen menig in dit vraagstuk? 

De illustraties benaderen deze belangenstrijd op een speelse en verbeeldingsrijke manier: wat als: ... verkeersuitstoot een letterlijke uitstoot was van verkeer? ... bomen op voertuigen groeiden en zo de lucht schoner bleef? ... de snelweg over de woonwijk werd gebouwd? 

bottom of page